Deze website is bedoeld voor een internationaal publiek. Selecteer uw land in de lijst om de website van uw eigen land (indien beschikbaar) te bekijken.
dichtbij
dichtbij
dichtbij
dichtbij
dichtbij

Theramex zet zich in voor de gezondheid van vrouwen met behandelingen voor de menopauze, anticonceptie, vruchtbaarheid en osteoporose.

Bescherming van persoonsgegevens

Verenigd Koninkrijk

Privacy verklaring

Gelieve kennis te nemen van de volgende belangrijke informatie betreffende de verwerking door Theramex van de persoonsgegevens die door u in verband met de behandeling van uw vraag, klacht of melding van een bijwerking verstrekt worden:

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de behandeling van uw vraag, klacht of melding van een bijwerking.