Deze website is bedoeld voor een internationaal publiek. Selecteer uw land in de lijst om de website van uw eigen land (indien beschikbaar) te bekijken.
dichtbij

Wij zetten ons maximaal in voor de gezondheid van vrouwen

dichtbij
dichtbij
dichtbij
dichtbij
dichtbij

Theramex zet zich in voor de gezondheid van vrouwen met behandelingen voor de menopauze, anticonceptie, vruchtbaarheid en osteoporose.

Verklaring inzake privacy- en cookiebeleid

Verklaring inzake privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Theramex HQ UK Limited (“wij of ons“) engageert zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy. We zijn een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap met maatschappelijke zetel te Sloane Square House, 1 Holbein Place, Belgravia, Londen SW1W 8NS, Verenigd Koninkrijk. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet op welke basis de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, door ons verwerkt zullen worden. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe we daarmee zullen omgaan.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op uw gebruik van onze website. Onze Site zou links naar andere websites kunnen bevatten. Wij hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens door andere websites verzameld, opgeslagen of gebruikt worden en raden u aan de privacyverklaring van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679) (de “AVG”) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel”. Persoonsgegevens zijn, simpeler gezegd, alle informatie over u die het mogelijk maakt om u te identificeren. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiemiddelen.

Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG hebt u de volgende rechten, die wij altijd zullen trachten te beschermen:

Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring zou u alles moeten vertellen wat u moet weten, maar u kan via onderstaande contactgegevens altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen of om vragen te stellen.

Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kan dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld onder de paragraaf “Contacteer ons”.

Het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien persoonsgegevens die we van u bewaren onjuist of onvolledig zouden zijn. U kan voor meer informatie hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder de paragraaf “Contacteer ons”.

Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, te wissen of anderszins te verwijderen. U kan voor meer informatie hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder de paragraaf “Contacteer ons”. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken (of te voorkomen).

Het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde of bepaalde doeleinden.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder de paragraaf “Contacteer ons”.

Gegevensoverdraagbaarheid: het recht voor een betrokkene (u) om uw persoonsgegevens, die u eerder hebt verstrekt, in een “gangbaar en machinaal leesbaar formaat” te ontvangen en uw recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorsturen.

Welke persoonsgegevens zamelen jullie in?

Buiten wat hierna volgt, verzamelen wij geen persoonsgegevens van u.

Daarnaast kunnen wij automatisch anonieme informatie over u verzamelen via uw gebruik van de Site, bijvoorbeeld uw IP-adres en de manier waarop u op onze Site navigeert. Lees in dit verband ook de Paragraaf “Cookies en andere tools”.

Als u ons een e-mail stuurt, kunnen wij uw naam, uw e-mailadres en alle andere informatie die u ons wenst te geven, verzamelen.

Hoe gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?

Als we persoonsgegevens verzamelen, worden deze verwerkt en veilig opgeslagen en we doen dit niet langer dan nodig is voor de doeleinde(n) waarvoor ze eerst verzameld werden. We zullen daarbij op elk moment onze verplichtingen nakomen en uw rechten onder de AVG beschermen.

Zoals hoger vermeld, verzamelen we doorgaans geen persoonsgegevens. Als u contact met ons opneemt en wij via uw e-mail uw persoonlijke gegevens ontvangen, kunnen we deze gebruiken om uw e-mail te beantwoorden.

Alle e-mails die uw persoonsgegevens bevatten, worden uiterlijk 12 maanden na ontvangst verwijderd.

U hebt op elk moment het recht om uw toestemming, die u aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens gegeven hebt, in te trekken en ons te vragen om deze gegevens te wissen.

We zullen uw gegevens niet met derden delen voor andere doeleinden dan opslag op een e-mailserver binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”).

Hoe en waarom bewaren jullie mijn gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opslaan. De EER bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen worden onder de AVG-regelgeving of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom nemen we de volgende maatregelen om ze te beschermen:

We zorgen voor een adequate beveiliging van de site, met inbegrip van relevante SSL-certificaten voor de site.

Bezoekers van de website moeten hun toestemming geven voor het gebruik van cookies.

Als u ons e-mailt, slaan we uw gegevens op in een beveiligde serveromgeving.

Hoe kan ik toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?

Als u wil weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kan u ons om nadere informatie over deze persoonsgegevens en om een kopie daarvan vragen (voor zover er persoonsgegevens over u bewaard worden). Dit noemen we een “verzoek om toegang van een betrokkene”.

Alle verzoeken om toegang van een betrokkene moeten schriftelijk ingediend worden, gericht aan de e-mail- of postadressen vermeld in de paragraaf “Contacteer ons” onderaan deze pagina.

We zullen hierop binnen 2 weken en in geen geval later dan een maand na ontvangst van uw verzoek om toegang reageren. Normaal streven we ernaar u binnen die termijn een volledig antwoord te geven, met inbegrip van een kopie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen, vooral wanneer uw verzoek complexer is, kan echter meer tijd nodig zijn, tot maximaal drie maanden na de datum waarop we uw verzoek ontvangen hebben. U zal ook volledig op de hoogte worden gehouden van onze vorderingen.

Cookies en andere tools

We verzamelen informatie over u door gebruik te maken van cookies, trackingpixels en andere technologieën (gezamenlijk “tools” genoemd). We gebruiken deze informatie om uw ervaring als gebruiker van onze websites, diensten en aanbiedingen beter te begrijpen, voor u aan te passen en te verbeteren, en om onze advertenties te beheren. We maken bijvoorbeeld gebruik van webanalysediensten die deze tools gebruiken om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met en navigeren op onze Site, bijvoorbeeld hoe en wanneer en door hoeveel bezoekers pagina’s op een site bezocht worden. Met behulp van deze tools kunnen we onze bezoekers ook een beter aangepaste, relevante ervaring op onze sites aanbieden door content en functionaliteiten op basis van uw voorkeuren en interesses aan te reiken.

Uw webbrowser kan zo worden ingesteld dat u zelf kan bepalen of u cookies accepteert of weigert of dat u een melding krijgt telkens er een cookie naar uw browser wordt gestuurd. Als uw browser zo is ingesteld dat cookies geweigerd worden, zullen websites die deze cookies ondersteunen u niet herkennen wanneer u terugkeert naar deze website en kan een deel van de websitefuncties verloren gaan. In de Help-sectie van uw browser kan u lezen hoe u kan voorkomen dat uw browser cookies accepteert. U vindt meer informatie over cookies op www.aboutcookies.org

Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal en type en versie van de internetbrowser. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de aangeboden diensten naar behoren functioneren.

Uw IP-adres is een nummer dat door uw Internet Service Provider automatisch wordt toegewezen aan de door u gebruikte computer. Telkens wanneer een gebruiker de Site bezoekt, kan een IP-adres geïdentificeerd en automatisch in onze serverlogbestanden opgeslagen worden, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina’s. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk en wordt door veel websites, applicaties en andere diensten automatisch uitgevoerd. We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Site.

We kunnen uit uw IP-adres ook bij benadering uw locatie afleiden. We kunnen gebruik maken van Google Analytics, dat cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de Site te verzamelen en te analyseren en om verslag uit te brengen over activiteiten en trends. Deze dienst kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kan meer te weten komen over de praktijken van Google op www.google.com/policies/privacy/partners/

en zich hiervoor afmelden door de extra Google Analytics opt-out-browser-module te downloaden, op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We kunnen gebruik maken van Flash Local Shared Objects (“Flash LSO’s”) en andere technologieën om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen en op te slaan. Als u niet wil dat Flash LSO’s op uw computer worden opgeslagen, kan u met de tools in het Website Storage Settings-paneel de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om de opslag van Flash LSO’s te blokkeren. U kan Flash LSO’s ook beheren door naar het Global Storage Settings-paneel te gaan en daar de instructies te volgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om instructies waarin wordt uitgelegd hoe u bestaande Flash LSO’s kan verwijderen (op de site van Macromedia “informatie” genoemd), instructies over hoe u kan voorkomen dat Flash LSO’s ongevraagd op uw computer worden geplaatst, en (voor Flash Player 8 en hoger) instructies over hoe u Flash LSO’s kan blokkeren die niet worden geleverd door de beheerder van de pagina waarop u zich op dat moment bevindt. Hou er wel rekening mee dat het instellen van de Flash Player om de aanvaarding van Flash LSO’s te beperken, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, met inbegrip van toepassingen die voor de Site gebruikt worden.

Verklaring over cookies en uw privacy

We gebruiken cookies om onze website te verbeteren en uw surfervaring nuttiger, relevanter en meer op uw maat afgestemd te maken. Om te voldoen aan recente wetgeving en zo transparant mogelijk te zijn, hebben we onze privacyverklaring aangepast om u duidelijkere informatie te geven over de manier waarop we technologieën zoals cookies gebruiken en hoe zij uw privacy beïnvloeden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine versleutelde tekstbestanden die door onze websites op uw computer, smartphone of tablet geïnstalleerd worden. Ze worden specifiek aan u toegewezen en kunnen enkel gelezen worden door een webserver binnen het domein dat de cookie aan u toegewezen heeft.

Soorten cookies

Sessiecookies

Sessiecookies worden in het geheugen van uw computer opgeslagen voor de duur van uw surfsessie. Ze worden ontoegankelijk nadat de sessie een tijd inactief geweest is en worden bij het afsluiten van de browser automatisch van uw computer verwijderd. Ze helpen bij het bijhouden van uw gegevens zodat u dezelfde informatie niet meer dan eenmaal hoeft in te voeren.

Permanente cookies

Permanente cookies worden in het geheugen van uw computer opgeslagen en niet gewist na het afsluiten van de browser. Ze worden gebruikt om uw voorkeuren voor de website bij te houden, zodat die onthouden worden voor een volgend bezoek aan de website. Ze worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en de gemiddelde tijd die op een bepaalde pagina wordt doorgebracht en om het surfgedrag op de website te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan hoe goed de website werkt en waar hij verbeterd kan worden.

Eigen cookies

Dit zijn cookies die door deze website geplaatst worden. Sommige zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de site, andere verschaffen ons informatie die we analyseren om de site op te volgen en te verbeteren. Deze cookies worden na elke sessie gewist.

Cookies van derden

We willen interessante, boeiende en relevante content op onze website plaatsen. Op een aantal pagina’s maken we daarom gebruik van “plug-ins” of ingebedde media.

Zo integreren we bijvoorbeeld YouTube-video’s. De leveranciers van deze diensten kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u de pagina’s bezoekt waarop wij dit soort inhoud gebruikt hebben.

Delen met sociale netwerken Als u gebruik maakt van de knoppen waarmee u producten en content via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook met uw vrienden kan delen, kunnen deze bedrijven een cookie op uw computer plaatsen. U vindt hierover meer informatie op:

https://www.facebook.com/about/privacy/

http://twitter.com/privacy

http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functies op onze site moet u cookies accepteren, aangezien wij u alleen met behulp van cookies bepaalde gepersonaliseerde functies van deze website kunnen aanreiken.

Als u cookies van onze websites of van een andere website wil beperken, blokkeren of verwijderen, kan u uw browser gebruiken om dit te doen. Uw gebruik van de site kan hierdoor echter aanzienlijk bemoeilijkt worden (als u daarentegen alleen cookies van derden beperkt, blokkeert of verwijdert, verwachten we niet dat de functionaliteit van onze website aanzienlijk verminderd zal worden).

Ga voor meer informatie naar http://www.youronlinechoices.com of http://www.allaboutcookies.org. Informatie op deze websites zal u helpen bij de uitoefening van uw privacyrechten, waarbij u wordt uitgelegd hoe u zich kunt afmelden voor toekomstige toegang tot of verdere opslag van informatie via cookies.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan nodig zijn, bijvoorbeeld als de wet verandert, of als we onze activiteiten of website veranderen op een manier die gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op onze Site geplaatst worden. U wordt vervolgens verondersteld de voorwaarden van de Privacyverklaring bij uw eerste gebruik van onze Site na de wijzigingen aanvaard te hebben. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven.

Contacteer ons

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring is Theramex HQ UK Limited.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of indien u uw individuele rechten wil uitoefenen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar onze Privacyfunctionaris of een brief te schrijven naar het volgende adres:

Theramex HQ U.K. Limited
Privacyfunctionaris
Sloane Square House
1 Holbein Place
Belgravia
Londen
SW1W 8NS

dataprivacy@theramex.com