Acest website este destinat unui public din România. Pentru a vizualiza website-ul propriei țări, dacă este disponibil, selectați-vă țara din lista furnizată.
închide
închide
închide
închide
închide
închide

Portofoliul nostru divers ne ajută să ne îndeplinim angajamentul față de sănătatea femeilor

5 January 2020

Theramex acordă 5 burse BIRTH pentru finanțarea cercetării din domeniul medicinei reproducerii asistate

La începutul anului 2019 Theramex a lansat inițiativa BIRTH (Better Innovation and Research with Theramex), care reprezintă dedicarea companiei față de finanțarea proiectelor de cercetare din domeniul medicinei reproducerii.

În 2019 au fost primite peste 35 de cereri din 16 țări de pe teritoriul Europei, iar Comitetul de revizuire a burselor BIRTH are plăcerea să anunțe că au fost acordare burse BIRTH 2020 pentru 5 proiecte de cercetare. Standardul academic al cererilor a fost foarte ridicat, iar proiectele câștigătoare au fost selectate pe criteriul inovației, fezabilității, meritului și s-au aliniat scopului general de îmbunătățire a tratamentelor pentru fertilitate.

Proiectele cărora li s-a acordat câte o bursă BIRTH sunt:

1. AI-MAR  (inteligența artificială în reproducerea umană asistată medical)

Investigator principal: Profesor Nathalie Massin

Instituție: Spitalul intercomunal, Universitatea Paris-Est Creteil, Creteil, Franța

Acest proiect are ca scop principal îmbunătățirea standardului de îngrijire în reproducerea umană asistată medical (RUAM). Obiectivele individuale includ: dezvoltarea unui model predictiv pentru nașterea unui copil viu, care să informeze cuplurile cu probleme de fertilitate despre șansele de succes și durata tratamentului; crearea unui algoritm care să personalizeze și să optimizeze alegerea tehnicilor RUAM. Modelul predictiv și algoritmul vor integra perioada până la nașterea unui copil viu și raportul cost-eficacitate, dar și riscul de renunțare la tratament. Rezultatele legate de raportul cost-eficacitate ar putea fi valoroase pentru a susține recomandările de la nivel național privind îngrijirea pentru fertilitate.

2. Explorarea rolului lezării ADN în oprirea meiozei din ovocite și impactul acesteia asupra integrității genomului

Investigator principal: Doctor Giovanni Coticchio

Instituție: 9.baby – Centru pentru familie și fertilitate, Bologna, Italia

Acest proiect se va concentra pe importanța lezării ADN pentru meioza ovocitelor și integritatea genomului, urmând să testeze patru ipoteze:

  1. Ovocitele umane mature sunt susceptibile la lezarea ADN și sunt așadar predispuse la oprirea meiozei;
  2. sistemele care cooperează pentru a asigura fidelitatea segregării cromozomiale (și anume punctul de control al ansamblului fusului de diviziune) împiedică, de asemenea, dezvoltarea ovocitelor umane mature care ar putea duce la formarea de embrioni cu anomalii;
  3. factorii care cauzează lezarea ADN în ovocitele umane pot fi contracarați prin tratamente in vitro;
  4. endometrioza este relevantă pentru lezarea ADN din ovocitele umane și implicațiile ulterioare ale acesteia.

3. Studiul veziculelor extracelulare exportate de la embrion ca „biopsie celulară naturală”

Investigator principal: Doctor Paola Viganò

Instituție: Institutul științific San Raffaele, Milano, Italia

Acest proiect își propune să caracterizeze din punct de vedere transcriptomic încărcătura veziculelor extracelulare (VE) exportate de la embrion în legătură cu statusul ploidiei embrionului. În al doilea rând, proiectul va studia efectul preluării de către celulele endometriale a VE derivate din embrion asupra receptivității endometriale, de asemenea în legătură cu statusul ploidiei embrionului. În ultimul rând, acest proiect își propune să obțină informații legate de mecanismul comunicării embrio-endometriale facilitată de către VE derivate din embrion. Ar putea fi anulate biopsiile embrionare pentru testare genetică preimplantare potențial nocive și cu caracter invaziv, prin utilizarea alternativă a VE – o „biopsie celulară naturală”.

4. Îmbunătățirea siguranței tehnicilor de reproducere umană asistată – posibilul rol al transferului de embrioni conform ciclului natural pentru a preveni preeclampsia

Investigator principal: Profesor Edgardo Somigliana

Instituții: Universitatea din Milano și Fundația Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia

Acest studiu va evalua rolul potențial al corpului galben în modularea riscului de preeclampsie și va explora posibilele efecte ale prezenței unui corp galben asupra sistemului cardiovascular fetal. Analizele secundare ar putea să dezvăluie indirect dacă efectele nocive sunt asupra placentației, adaptării materne la sarcină sau modificărilor cardiovasculare fetale.

5. Rata euploidiei embrionului la femeile tratate prin stimulare ovariană inițiată cu progestativ comparativ cu stimularea ovariană convențională: un studiu clinic randomizat controlat

Investigator principal: Profesor Ermanno Greco

Instituție: Centrul pentru medicina reproducerii, Spitalul European, Roma, Italia

Acest studiu clinic își propune să evalueze rata euploidiei blastociștilor și numărul de blastociști euploizi la femeile la care se efectuează fertilizare in vitro sau injectare intracitoplasmatică a spermatozoidului, tratate prin stimulare ovariană inițiată cu progestativ comparativ cu stimulare ovariană convențională (bazată pe utilizarea de antagoniști de GnRH). Rezultatele secundare includ: măsurarea peak-ului prematur al LH, consumul și stimularea FSH și creșterea progesteronului; rata răspunsului nesatisfăcător și a hiperrăspunsului; numărul de ovocite recoltate și mature; numărul și calitatea morfologică a blastociștilor disponibili.


După un an de depunere cu succes a cererilor în 2019, Theramex va reiniția depunerea cererilor pentru bursele BIRTH în februarie 2020. Cererile pot fi depuse până în septembrie 2020.

Pentru mai multe informații, accesați: www.birthgrant.com

21 January 2020

Theramex achiziționează drepturile comerciale pentru contraceptivul oral Zoely

Citiți mai mult