Acest website este destinat unui public din România. Pentru a vizualiza website-ul propriei țări, dacă este disponibil, selectați-vă țara din lista furnizată.
închide
închide
închide
închide
închide
închide

Portofoliul nostru divers ne ajută să ne îndeplinim angajamentul față de sănătatea femeilor

Protectia datelor

Confidențialitate

Rețineți următoarele informații importante legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, pe care le furnizați pentru gestionarea de către Theramex a cererilor, plângerilor și raportărilor de reacții adverse:

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru gestionarea cererilor, plângerilor și raportărilor de reacții adverse efectuate de către dvs.

Ce date personale colectăm despre dvs.?

Datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat, care pot include: numele dvs. (inclusiv titlul dvs.); gen; adresa de acasa; vârsta și data nașterii; adresa de e-mail; numele de utilizator al rețelelor sociale; numărul (numerele) de telefon și categorii speciale de informații personale, inclusiv datele de diagnostic medical; date despre prescripții medicale; alte informații medicale furnizate de dvs. (cum ar fi informații despre sănătate, dizabilități și tipuri de dizabilități, factori de risc pentru sănătate, expunere personală și date de supraveghere); și relația cu o persoană.

Cum obținem datele dvs. personale?

Orice date personale despre dvs. pe care le prelucrăm sunt furnizate de dvs.

Pe ce bază legală folosim datele dvs. personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs. este necesară, astfel încât să putem respecta obligația noastră legală de a monitoriza și raporta evenimentele adverse. Mai mult, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a răspunde la solicitarea/cererea dvs.. sau de a investiga reclamația dvs. se bazează pe interesul nostru legitim, deoarece nu am putea răspunde la solicitării dvs. fără a prelucra datele dvs. personale.

Cât timp vom păstra informațiile dvs. personale?

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, contractuale sau de raportare.

Cu cine împărtășim datele dvs. personale?

Datele dvs. personale vor fi accesibile angajaților Theramex, precum și angajaților autorizați ai anumitor furnizori ai companiei Theramex, care furnizează servicii de asistență către Theramex. În plus, este posibil să trebuiască să transferăm datele dvs. cu caracter personal către anumite agenții de reglementare. De obicei, pacienții nu sunt identificați cu numele în rapoartele către agențiile de reglementare. Pentru a face față solicitării/cererii dvs., sunteți de acord ca Theramex poate să împărtășească datele dvs. cu caracter personal în acest fel, inclusiv să le transfere în afara Spațiului Economic European.

Transferuri de date personale în afara țării de origine

Informațiile dvs. personale pot fi transferate în țări din afara Spațiului Economic European. Theramex va lua măsurile legale, organizaționale și tehnice corespunzătoare pentru a vă proteja datele, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea și securitatea datelor.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale

Dacă doriți să revizuiți, să verificați, să corectați sau să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, să vă opuneți prelucrării acestora sau să solicitați transferul unei copii către o altă parte, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. în scris. În plus, aveți dreptul de a depune o reclamație în orice moment la o autoritate de supraveghere pentru probleme de protecție a datelor.

În cazul în care vi se oferă opțiunea de a ne împărtăși datele dvs. cu caracter personal, puteți alege întotdeauna să nu faceți acest lucru. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vom respecta această alegere în măsura în care aceasta nu ar aduce atingere capacității noastre de a ne îndeplini obligațiile legale.

Dacă orice solicitare sau îngrijorare legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este soluționată în mod satisfăcător de către noi, vă puteți adresa autorității locale de protecție a datelor (vezi https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en#data-protection-in-the-eu-institutions-and-bodies).

Dacă aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să le trimiteți la:

Data Privacy Request
Theramex – Legal Department
50 Broadway
London
SW1H 0BL

Email: dataprivacy@theramex.com