Acest website este destinat unui public din România. Pentru a vizualiza website-ul propriei țări, dacă este disponibil, selectați-vă țara din lista furnizată.
închide
închide
închide
închide
închide
închide

Portofoliul nostru divers ne ajută să ne îndeplinim angajamentul față de sănătatea femeilor

Condiții de utilizare

Relația dvs. cu noi

Bine ați venit pe website-ul Theramex HQ UK Limited („website”) Suntem o companie farmaceutică internațională dedicată sănătății femeii. Angajamentul nostru este de a acoperi nevoile femeilor în toate etapele vieții lor și de a fi partenerul indispensabil pentru specialiștii din domeniul sănătății femeii. Suntem o societate cu răspundere limitată bazată în Marea Britanie, cu sediul social la Square House, 1 Holbein Place, Belgravia, Londra SW1W 8NS, Marea Britanie. Citiți condițiile de utilizare care guvernează relația și servesc ca un acord între dvs. și Theramex HQ UK Limited („Theramex”, „noi” sau „ne”) pentru utilizarea de către dvs. a website-ului nostru („Condițiile”). Prezentele Condiții nu caută să se ocupe de furnizarea bunurilor sau serviciilor noastre către dvs. Condițiile formează un act cu forță juridică obligatorie între dvs. și noi. Vă rugăm să vă faceți timp să le citiți cu atenție.

Acceptarea Condițiilor

Prin utilizarea website-ului, confirmați că acceptați aceste condiții și că sunteți de acord să vă conformați acestora. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu utilizați website-ul nostru. Înțelegeți și sunteți de acord că vom trata utilizarea website-ului de către dvs. ca acceptare a Condițiilor începând cu acel moment. Ar trebui să imprimați sau să salvați o copie a Condițiilor pe dispozitiv, pentru înregistrările dvs.

Modificări ale Condițiilor

Efectuăm periodic modificări ale acestor Condiții, de exemplu, atunci când actualizăm funcționalitatea website-ului sau când există modificări de reglementare. Recomandăm consultarea Condițiilor în mod regulat pentru a verifica dacă apar astfel de schimbări. Utilizarea în continuare a website-ului de către dvs. ulterior datei noilor Condiții constituie acceptarea acestora. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, trebuie să încetați utilizarea website-ului.

Utilizarea website-ului

Utilizarea website-ului este supusă acestor Condiții, precum și legilor și reglementărilor aplicabile. Nu este permis să:

 • modificați, adaptați, traduceți, refaceți sursa, dezasamblați, decompilați sau creați orice lucrări derivate pe baza website-ului, inclusiv orice fișiere, tabele sau documentație (sau orice porțiune a acestora), să determinați sau încercați să determinați orice cod sursă, algoritmi, metode sau tehnici încorporate în website sau în orice lucrări derivate ale acestuia;
 • distribuiți, licențiați, transferați sau vindeți, în totalitate sau parțial, orice parte a website-ului sau orice lucrări derivate ale acestuia;
 • comercializați, închiriați sau concesionați website-ul în schimbul unei taxe sau a unei sume de bani sau să utilizați website-ul pentru publicitate sau a efectua orice solicitare comercială;
 • să interferați sau să încercați să interferați cu funcționarea corectă a website-ului, să perturbați orice rețele conectate la acesta sau să ocoliți orice măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la website;
 • încorporați website-ul sau orice parte a acestuia în orice alt program sau produs. Ne rezervăm dreptul discreționar de a refuza serviciul, de a închide conturile sau de a limita accesul la website;
 • utilizați scripturi automatizate pentru a culege informații de pe website sau a interacționa în alt mod cu acesta;
 • asumați identitatea oricărei persoane sau entități sau să declarați în mod fals sau să denaturați în alt mod pe dvs. sau afilierea dvs. cu orice persoană sau entitate, inclusiv să dați impresia că orice conținut pe care îl încărcați, publicați, transmiteți, distribuiți sau puneți la dispoziție în alt mod provine de la Theramex sau de pe website;
 • utilizați website-ul într-un mod care poate crea un conflict de interese sau poate submina scopurile acestuia; sau
 • utilizați website-ul pentru a încărca, transmite, distribui, stoca sau pune la dispoziție în orice alt mod:
   • fișiere care conțin viruși sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare tehnologic;
   • orice material care încalcă sau poate încălca orice drept de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane;
   • orice material care este defăimător pentru orice persoană, obscen, jignitor, care denotă ură sau instigă;
   • orice conținut care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune; sau
   • conținut care, în opinia exclusivă a Theramex, este inacceptabil sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană de la utilizarea website-ului sau care poate expune Theramex sau utilizatorii săi la orice prejudiciu ori răspundere de orice tip.

Drepturi de autor

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală și vă cerem să faceți același lucru. Ca o condiție a utilizării website-ului, sunteți de acord să nu utilizați website-ul în scopul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Ne rezervăm dreptul, cu sau fără notificare, în orice moment și discreționar, de a bloca accesul și/sau închide conturile oricărui utilizator care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Conținut

Tot conținutul website-ului este fie deținut, fie licențiat de Theramex sau de filialele sau sucursalele sale. Un astfel de conținut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în orice scop, fără consimțământul nostru prealabil în scris sau, după caz, al licențiatorilor noștri. Noi și licențiatorii noștri ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate expres în cadrul și cu privire la conținut.

Conținutul website-ului este furnizat doar pentru informarea generală despre Theramex și produsele sale. Nu este destinat acordării de sfaturi (inclusiv sfaturi medicale) sau recomandări pe care ar trebui să vă bazați în privința oricărei decizii sau acțiuni. Trebuie să obțineți sfaturi profesioniste sau de specialitate înainte de a efectua sau de a vă abține de la orice acțiune pe baza conținutului de pe website. În special, trebuie solicitate întotdeauna sfaturi medicale specifice de la un profesionist calificat din domeniul sănătății în legătură cu orice produs Theramex. Declinăm orice răspundere și responsabilitate care decurge din orice încredere acordată către astfel de materiale de către dvs. sau de către orice alt vizitator sau persoană informată de website.

Aceste pagini nu furnizează instrucțiuni cu privire la utilizarea adecvată a produselor fabricate sau vândute de Theramex sau a produselor în curs de dezvoltare de către Theramex, afiliații săi, companiile afiliate sau licențiatorii sau partenerii de asociere în comun. Informațiile de pe acest website referitoare la produsele aprobate pentru comercializare sunt calificate în întregime prin referire la informațiile complete privind prescrierea pentru astfel de produse. Utilizatorii website-ului trebuie să cunoască faptul că pentru orice produs în curs de dezvoltare descris aici nu a fost confirmată siguranța sau eficacitatea de nicio agenție de reglementare și nu este aprobat pentru utilizare în afara studiilor clinice. Theramex nu declară că materialul de pe website este adecvat sau disponibil pentru utilizare în afara teritoriului publicului vizat. Persoanele care aleg să acceseze acest website din alte locații o fac din proprie inițiativă și sunt responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care acestea sunt aplicabile.

Produsele descrise pe acest website pot să nu fie disponibile în toate țările sau pot fi disponibile sub denumiri diferite, în diferite concentrații sau formulări sau pentru indicații diferite. Multe dintre produsele farmaceutice descrise pe acest website sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală. Theramex nu are rolul de a oferi sfaturi medicale și nimic din cele prezentate pe acest website nu trebuie interpretat ca recomandând orice produs farmaceutic pentru o anumită utilizare.

Nu facem nicio declarație, garanție sau asigurare, expresă sau implicită, cum că conținutul de pe website este corect, complet sau actualizat. În cazul în care website-ul conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste linkuri sunt furnizate numai pentru informarea dvs. Nu avem niciun control privind conținutul de pe aceste site-uri sau resurse. Astfel de linkuri nu trebuie interpretate ca o aprobare din partea noastră privind respectivele website-uri către care se face trimiterea sau informațiile pe care le puteți obține de pe aceste pagini.

Actualitatea informațiilor

Toate comunicatele de presă și alte informații conținute pe acest website au fost, după cunoștințele Theramex, actualizate și exacte atunci când au fost emise. Cu toate acestea, este posibil ca aceste informații să necesite actualizare, iar relevanța și acuratețea acestora nu pot fi garantate în momentul accesării.  Theramex nu este responsabilă pentru orice concepții greșite care ar putea rezulta din citirea materialului inactual. Verificați cu atenție datele de publicare ale informațiilor conținute pe acest website.

Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați Theramex, filialele și afiliații săi și pe fiecare dintre responsabilii, directorii și angajații lor de orice creanțe, răspundere, costuri și cheltuieli, inclusiv, dar fără limitare la, taxe și cheltuieli ale avocaților, care rezultă din încălcarea de către dvs. sau de către orice utilizator al contului dvs. a acestor Condiții sau care rezultă din încălcarea obligațiilor dvs., orice reprezentare pe care o faceți sau garanții pe care le oferiți în temeiul acestor Condiții.

Excluderea garanțiilor

Prezentele Condiții nu exclud sau limitează răspunderea care nu poate fi exclusă sau limitată în condițiile legii. Website-ul este furnizat „ca atare” și nu vă oferim nicio garanție sau reprezentare cu privire la acesta. În special nu declarăm și nu vă garantăm că:

 • website-ul va fi întotdeauna disponibil, iar utilizarea acestuia de către dvs. va fi neîntreruptă, la timp, sigură sau fără erori; și
 • orice informații obținute de dvs. ca urmare a utilizării website-ului vor fi exacte sau fiabile (a se vedea mai sus).

Nicio condiție, garanție sau alți termeni (inclusiv termeni impliciți în ceea ce privește calitatea satisfăcătoare, caracterul adecvat pentru scop sau conformitatea cu descrierea) nu se aplică website-ului decât în măsura în care sunt prevăzuți în mod expres în Condiții. Putem modifica, suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a website-ului din motive comerciale și operaționale în orice moment, fără notificare prealabilă.

Limitarea răspunderii

Nimic din prezentele Condiții nu va exclude sau limita răspunderea noastră pentru prejudiciile care nu pot fi excluse în mod legal sau limitate de legea aplicabilă. Aceasta include răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau neglijența angajaților, agenților sau subcontractanților noștri și pentru fraudă sau înșelăciune. Excludem toate condițiile implicite, garanțiile, declarațiile sau alți termeni care se pot aplica website-ului sau oricărui conținut de pe acesta.

În conformitate cu paragraful de mai sus și sub rezerva legislației, nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio pierdere sau prejudiciu, fie contractuală, delictuală (inclusiv neglijență), încălcare a obligației legale sau în alt mod, chiar dacă este previzibilă, apărută în timpul sau în legătură cu:

 • utilizarea sau incapacitatea de a utiliza website-ul; sau
 • utilizarea sau bazarea pe orice conținut afișat pe website.

În special, nu vom fi răspunzători pentru:

 • pierderea de profituri, vânzări, afaceri sau venituri;
 • întreruperea afacerii;
 • pierderea economiilor anticipate;
 • pierderea oportunității de afaceri, a fondului comercial sau a reputației; sau
 • orice prejudiciu sau daună indirectă sau derivată.

Aceste limitări privind răspunderea noastră față de dvs. se aplică indiferent dacă am fost sau nu informați sau ar fi trebuit să cunoaștem posibilitatea apariției unor astfel de prejudicii.

Alte Condiții

Vom utiliza informațiile dvs. personale numai după cum este prevăzut în Politica noastră de confidențialitate

Legea aplicabilă și competența teritorială. Prezentele Condiții, obiectul și formarea lor, sunt guvernate de legislația engleză. Dvs. și noi, împreună, suntem de acord că instanțele din Anglia vor avea competență exclusivă.

Întregul acord. Prezentele Condiții constituie întregul acord juridic între dvs. și Theramex și guvernează utilizarea de către dvs. a website-ului și înlocuiesc complet orice acorduri anterioare dintre dvs. și Theramex în legătură cu website-ul.

Linkuri. Puteți crea linkuri către pagina noastră de pornire, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu ne afecteze reputația sau să profite de aceasta. Nu aveți dreptul de a stabili un link care să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau sprijin din partea noastră, acolo unde aceasta nu există. Nu aveți dreptul de a stabili un link către website în niciun alt website care nu vă aparține. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de a crea linkuri fără notificare prealabilă.

Excluderea renunțării. Neaplicarea sau neexecutarea oricărei prevederi a acestor Condiții nu va fi interpretată ca o renunțare la nicio dispoziție sau drept.

Securitate. Nu garantăm securitatea website-ului sau lipsa erorilor sau virușilor. Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informaționale, a programelor de computer și a platformei pentru a accesa website-ul. Recomandăm utilizarea unui program antivirus propriu.

Separabilitate. Dacă o instanță de judecată care are competența de a decide cu privire la această chestiune decide că orice prevedere a acestor Condiții este nevalidă, atunci această prevedere va fi eliminată din cuprinsul Condițiilor fără a afecta restul conținutului, iar celelalte dispoziții vor continua să fie valabile și aplicabile.

Aveți întrebări? Contactați-ne la info@theramex.com.